Bun venit!

     
 
 
 • 000
   
    
 • 222
   
    
 • 111
   
    

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE ADMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

“SC SARATOGA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Construire hala (P) producție nepoluantă (echipamente și automatizări), corp administrativ P+1E și împrejmuire conform PUD aprobat prin HCL 343/31.07.2015”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Vasile Georgevici, nr. CF 411943, nr. top 411943, jud. Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la adresa: Timișoara, Str. Gh. Lazăr 18-20, jud. Timiș în zilele de luni-joi orele 8.00 – 16.30, vineri între orele 08.00 – 14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.” 

 “SC SARATOGA SRL anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impacturlui asupra mediulei și de evaluare adecvată, pentru proiectul  ”Construire hala (P) producție nepoluantă (echipamente și automatizări), corp administrativ P+1E și împrejmuire conform PUD aprobat prin HCL 343/31.07.2015”, propus a fi amplasat în municipiul Timișoara, str. Vasile Georgevici, nr. CF 411943, nr. top 411943, jud. Timiș. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș , localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – secțiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 18.09.2016”  

 

Saratoga oferă și pune în aplicare soluții în domeniile:

 • Automatizări industriale
 • Cablare structurată voce/date;
 • Optimizări Server Room;
 • Testare/certificare rețele Ethernet (date);
 • Detecție şi semnalizare a tentativelor de efracție, protecţia perimetrului;
 • Detecţie şi semnalizare a incendiilor, servicii de mentenanță și testare a sistemelor de detecție;
 • Instalaţii electrice şi soluţii de electroalimentare, testare;
 • Comunicaţii: Centrale telefonice analog/digitale, audio/video conferinţă;
 • Control acces și pontaj, bariere de acces auto, turnicheți;
 • Sisteme Audio-Video pentru săli de ședinţe/conferințe;
 • Soluţii de stingere incendiu cu aerosoli pentru camere IT (Server Room) și tablouri electrice.

Saratoga oferă o gamă largă de servicii în domeniul IT și conex, menționăm aici:

 • Consultanţă tehnică şi comercială
 • Furnizare de echipamente IT (comerț business-to-business)
 • Execuție lucrări de anvergură (cablări structurate, electrice, automatizări)
 • Instruire a personalului de exploatare
 • Service în perioada de garanţie, postgaranţie
 • Audit informatic
 • Testare și certificare
 • Mentenanţă

Pentru informații detaliate, vă rugăm accesați meniurile ”Servicii” și ”Soluții” de mai sus.

View SARATOGA SRL profile on Ariba Discovery

© 2012 Saratoga Suffusion theme by Sayontan Sinha